Menu
Kinderdagverblijf Knorretje

Kinderdagverblijf Knorretje

Kinderdagverblijf Knorretje is een kleinschalig, particulier kinderdagverblijf, gevestigd in de wijk Helpman in Groningen.

Website URL: http://www.kinderdagverblijfknorretje.nl

Our fees

In general

Parents, employers and Dutch government pay the costs for childcare together. This is stated in the childcare law of 2005 ("Wet Kinderopvang"). Parents can ask for a childcare subsidy ("toeslag") at the Dutch tax authority (Belastingdienst/Toeslagen). Knorretje is registered at the Groningen city council. The amount of subsidy depends on the family income and will be paid monthly by the tax authority.

Advice: make a timely apply for this childcare subsidy.

Our fees

The government subsidizes to a certain hour price. If the hour price of a childcare centre is above this price, the parents will have to pay the difference themselves.

Knorretje calculates the following fees in 2018:

Price per day: € 77,70
Price per session: € 40,70
Price per hour: € 7,40

The monthly price is based on the following calculation: 10.5 hours per day, multiplied with 51 weeks per year, divided by 12 months per year. Payment takes place each month in advance, by means of a preauthorized debit.

Extra care

We are flexible in Knorretje. If you would like to swap a childcare day it's possible. Of course, please consult with us first. Furthermore, you have the opportunity to have 4 extra childcare days per year. We keep record of this by a special card. Always consult with the staff if the extra day wanted is possible. If you need extra childcare, you can buy extra hours. These will be invoiced separately. Childcare includes food, fruit, drinks, diapers and cleaning products. Excluded are vegetables and formula milk. Parents will have to take these themselves.

Trial calculation

Would you like to know what childcare would cost you and how much subsidy you can get? Then make a trial calculation. More information about the tax subsidy can be found on this site: http://www.toeslagen.nl.

Inspectierapport GGD

De rijksoverheid stelt eisen aan kinderopvang. Deze eisen staan beschreven in de Wet kinderopvang. Volgens deze wet moet iedere gemeente toezicht houden op de kwaliteit van de kinderopvang. GGD Groningen controleert de kinderopvang voor alle gemeenten in de provincie Groningen, zo ook voor Kinderdagverblijf Knorretje. Jaarlijks worden er (onverwachte) inspecties uitgevoerd door de GGD. Een kinderdagverblijf wordt gecontroleerd op de volgende onderwerpen:

 • betrokkenheid en inspraak van ouders;
 • deskundigheid van personeel;
 • veiligheid en gezondheid;
 • accommodatie en inrichting;
 • groepsgrootte en het aantal kinderen per pedagogisch medewerker;
 • pedagogisch beleid en praktijk;
 • het omgaan met klachten.

Kinderdagverblijf Knorretje heeft een goede beoordeling gehad over het jaar 2020.

Download: Inspectierapport GGD - Kinderdagverblijf Knorretje locatie Haren

Download: Inspectierapport GGD - Kinderdagverblijf Knorretje locatie Groningen

Download: Inspectierapport GGD - Kinderdagverblijf Knorretje locatie Groningen

Klachtenregeling

Kinderdagverblijf Knorretje hoopt natuurlijk dat zowel de ouders als het kind zich bij ons thuis voelen. Ondanks dat wij onze uiterste best doen om dagelijks kwalitatief goede opvang te bieden, kan het voorkomen dat er iets is waar je niet tevreden over bent. Blijf hier dan niet mee rondlopen, maar bespreek dit zo snel mogelijk met ons. Wij zullen je klacht serieus nemen en proberen samen tot een goede oplossing te komen. In de meeste gevallen zal je zien dat een goed gesprek veel zaken oplost.

Mocht het zo zijn dat je toch nog niet tevreden bent met de gang van zaken, dan kan je je wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang waarbij wij zijn aangesloten. Een klacht kan mondeling of schriftelijk ingediend worden bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Uiteraard hopen we van harte dat dit niet nodig is. Via onderstaande link komt u op de pagina van de Geschillencommissie kinderopvang en worden de verschillende procedures om uw klacht in te dienen uitvoerig toegelicht.

https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/klachtenprocedure

 

Oudercommissie

Kinderdagverblijf Knorretje hecht veel waarde aan de mening van ouders over de kwaliteit van de opvang. Om deze reden is er een actieve oudercommissie die ongeveer vier keer per jaar vergadert. De oudercommissie adviseert het kinderdagverblijf gevraagd en ongevraagd over het beleid ten aanzien van:

 • het bieden van verantwoorde kinderopvang (de uitvoering van artikel 1.50/1.56);
 • voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid;
 • openingstijden;
 • spel- en ontwikkelingsactiviteiten;
 • klachten en klachtenregeling;
 • de prijs van kinderopvang.

Het samenspel tussen de oudercommissie en de leiding van het kinderdagverblijf zorgt ervoor dat we onze opvang nog professioneler en beter kunnen maken.

Door het hebben van een actieve oudercommissie, voldoet kinderdagverblijf Knorretje aan de wettelijke bepalingen in de Wet op de Kinderopvang.

Wil je meer weten over de oudercommissie, neem dan contact op met de voorzitter van de oudercommissie. Dit kan via het besloten oudergedeelte.

Subscribe to this RSS feed

Didactic vision

About Knorretje

Contact

Kinderdagverblijf Knorretje
Emmastraat 7
9722 EW Groningen
T: 050 - 280 8724
E: