Menu
Pedagogische visie

Pedagogische visie (6)

Kinderen ontwikkelen zich het best in een huiselijke, liefdevolle omgeving met veel persoonlijke aandacht. Daar voelen zij zich geborgen en gekend. Vanuit die veilige basis gaat je kind contact maken met anderen en met de omgeving. Zo ontwikkelt je kind spelenderwijs sociale vaardigheden. Kinderdagverblijf Knorretje biedt een afwisselende en stimulerende omgeving. Zo is er iedere dag een andere selectie van speelgoed en activiteiten. Zo leert je kind zich te ontwikkelen tot een creatief, zelfstandig en sociaal individu.

Dit is in een notendop wat er in het pedagogisch beleidsplan is beschreven. Kinderdagverblijf Knorretje volgt de nieuwste pedagogische inzichten en stelt waar nodig het beleidsplan bij.

We lichten een aantal belangrijke onderwerpen toe:

Wennen

Nieuwe kinderen (en de ouders!) komen eerst bij ons wennen. Hiervoor zijn twee wenmomenten: de eerste keer komt het kind samen met de ouders een uurtje meedraaien. De tweede keer komt je kind een dagdeel bij ons. Zo kan je kind wennen aan de overgang van thuis naar het kinderdagverblijf. Je kind krijgt veel nieuwe indrukken en heeft tijd nodig om vertrouwd te raken met de nieuwe situatie.

Neem bij de eerste keer wennen de volgende spullen mee:

 • reservekleding;
 • inentingsbewijs;
 • eventueel knuffel en/of speen;
 • eventueel slaapzak/pyjama;
 • eventueel sloffen;
 • schriftje;
 • baby-/flesvoeding.

Download het pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid van Kinderdagverblijf Knorretje in Groningen biedt een basis van waaruit gewerkt en gehandeld wordt met de kinderen. Kernwoorden in ons pedagogisch beleid zijn het bieden van warmte, persoonlijke aandacht en veiligheid en het bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen. In ons beleid beschrijven wij hoe wij dit bereiken en wat daarvoor benodigd is.

Download: Het pedagogisch beleid (PDF)

Download: Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid (PDF)

Lees meer...

Veiligheid

Voor een kind is een veilige vertrouwde omgeving belangrijk. Knorretje biedt die veilige omgeving. De ruimtes en de inrichting passen bij de leeftijd van het kind. Alle ruimtes in ons pand voldoen aan de strenge veiligheidseisen van de Inspectie en de brandweer. De tuin is geheel omheind.

Behalve veiligheid in en rond het gebouw, letten we er ook op dat de kinderen zich veilig voelen bij Knorretje. We laten ze bijvoorbeeld niet onnodig huilen als ze bang zijn in hun bedje. Dan blijven we bij ze totdat ze rustig in slaap gevallen zijn. Dit is onderdeel van het protocol veilig slapen.

Download het pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid van Kinderdagverblijf Knorretje biedt een basis van waaruit gewerkt en gehandeld wordt met de kinderen. Kernwoorden in ons pedagogisch beleid zijn het bieden van warmte, persoonlijke aandacht en veiligheid en het bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen. In ons beleid beschrijven wij hoe wij dit bereiken en wat daarvoor benodigd is.

Download: Het pedagogisch beleid (PDF)

Download: Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid (PDF)

Lees meer...

Ziekte

Kind ziek thuis

Als je kind ziek is, dan vragen we de ouders om dit telefonisch aan ons door te geven. Bij ziekte is het voor je kind fijn om thuis uit te zieken. En bij Knorretje willen we de kans op besmetting van de andere kinderen voorkomen.
Kinderen kunnen wel naar Knorretje komen als ze een lichte aandoening hebben waar ze niet ziek van zijn of waar niemand last van heeft, zoals bij een verkoudheid. Bij twijfel kun je ons altijd bellen om te overleggen.

Wanneer moeten kinderen thuis blijven? Bij:

 • ziekte waarbij een verantwoorde opvang bij Knorretje niet meer mogelijk is;
 • besmettelijke diarree (hele dunne luiers);
 • koorts en hangerigheid (koorts is bij 38 graden of meer);
 • besmettelijke (kinder)ziekten zoals:
  • bof (tot herstel is ingetreden);
  • waterpokken (totdat de blaasjes zijn ingedroogd);
  • mazelen (tot 4 dagen na het uitbreken van de huiduitslag);
  • roodvonk (tot behandeling heeft plaatsgevonden of herstel is ingetreden);
  • hoofdluis waarbij de luizen en neten levend aanwezig zijn;
  • ontstoken ogen (zolang er vocht en troep uit de ogen komt).

Kind wordt ziek bij Knorretje

Het kan gebeuren dat een kind ziek wordt tijdens de opvang bij Knorretje. Wij nemen dan de benodigde maatregelen en nemen daarna contact met de ouders op. We overleggen met de ouders wat het beste is voor hun kind. Als het nodig is, vragen we hen om hun kind op te halen.

Ongeval

Als je kind onverhoopt een ongeval heeft gehad, nemen we contact met je op voordat we naar de dokter gaan. Ouders kunnen dan hun kind bij de dokter ondersteunen.
In urgente gevallen gaat de groepsleider alvast met het kind naar de (huis)arts. Een collega informeert zo snel mogelijk de ouders.

Download het pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid van Kinderdagverblijf Knorretje biedt een basis van waaruit gewerkt en gehandeld wordt met de kinderen. Kernwoorden in ons pedagogisch beleid zijn het bieden van warmte, persoonlijke aandacht en veiligheid en het bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen. In ons beleid beschrijven wij hoe wij dit bereiken en wat daarvoor benodigd is.

Download: Het pedagogisch beleid (PDF)

Download: Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid (PDF)

Lees meer...

Ontwikkeling

De eerste vier levensjaren van een kind zijn erg belangrijk voor de vorming van een kind. Een kind wil de wereld ontdekken en dingen uitproberen. Bij Knorretje wordt een kind uitgedaagd en geprikkeld in een veilige omgeving. Zo kan elk kind zich in zijn eigen tempo ontwikkelen op lichamelijk, verstandelijk en emotioneel vlak.

De zindelijkheidstraining hoort ook bij de ontwikkeling. De leidsters begeleiden de kinderen op een speelse manier bij het zindelijk worden. Wij bekijken per kind wat de beste aanpak is.
Als je meer wilt weten hoe onze leidsters werken aan de ontwikkeling van taal, omgevingsbewustzijn, motoriek en creativiteit bij de kinderen, lees dan hier.

Download het pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid van Kinderdagverblijf Knorretje biedt een basis van waaruit gewerkt en gehandeld wordt met de kinderen. Kernwoorden in ons pedagogisch beleid zijn het bieden van warmte, persoonlijke aandacht en veiligheid en het bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen. In ons beleid beschrijven wij hoe wij dit bereiken en wat daarvoor benodigd is.

Download: Het pedagogisch beleid (PDF)

Download: Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid (PDF)

Lees meer...

Groepsleiding

Expertise

Kinderdagverblijf Knorretje in Groningen werkt met een vast team van ervaren en gediplomeerde groepsleidsters. Ze hebben minimaal een afgeronde, kindgerichte mbo-opleiding, een EHBO-diploma voor jonge kinderen en bedrijfshulpverleningsdiploma (BHV). We werken volgens vaste protocollen voor onder andere veiligheid en ziekte. Deze protocollen en ook onze huisregels liggen bij Knorretje ter inzage. De leidsters volgen regelmatig cursussen en trainingen om hun deskundigheid actueel te houden. Daarnaast werken er altijd stagiairs bij Knorretje. Voor hen de mogelijkheid om in de praktijk ervaring op te doen; voor ons belangrijk om door de stagiairs op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Stagiairs blijven een geheel schooljaar op ons kinderdagverblijf zodat de kinderen vertrouwde gezichten zien.

Continuïteit

Er werken minimaal twee gediplomeerde leidsters per dag. Op de drukke momenten van de dag zijn er drie leidsters op de groep aanwezig. We werken al jarenlang met dezelfde groepsleidsters; we streven ernaar om het verloop onder onze medewerkers zo laag mogelijk te houden.

Al onze medewerkers moeten een verklaring omtrent gedrag (VOG) overhandigen. De groepsleidsters gaan vertrouwelijk om met informatie.

Download het pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid van Kinderdagverblijf Knorretje biedt een basis van waaruit gewerkt en gehandeld wordt met de kinderen. Kernwoorden in ons pedagogisch beleid zijn het bieden van warmte, persoonlijke aandacht en veiligheid en het bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen. In ons beleid beschrijven wij hoe wij dit bereiken en wat daarvoor benodigd is.

Download: Het pedagogisch beleid (PDF)

Download: Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid (PDF)

Lees meer...

Groepssamenstelling

Verticale groep

Bij kinderdagverblijf Knorretje draaien we met één verticale groep en een 3+groep. Dit wil zeggen, een groep met kinderen in de leeftijd van 0 tot 3 jaar en een groep met kinderen van 3 tot 4 jaar. De groepsgrote is maximaal 14 kinderen in de verticale groep en 8 kinderen in de 3+ groep. Wij hebben gekozen voor deze opbouw omdat de kinderen op deze manier in de verticale groep leren om met kinderen van verschillende leeftijden te spelen. Ook leren ze rekening te houden met elkaar. De kinderen hebben in principe 4 jaar lang dezelfde leidsters. Ook in de 3+ groep werken dezelfde leidsters als op de verticale groep. Deze continuïteit is belangrijk voor het ontwikkelen van een hechte band met de leidsters. Andere voordelen zijn dat de kinderen zich aan elkaar kunnen optrekken en spelenderwijs hun taalvaardigheid vergroten. Ook kleine ruzietjes tussen jonge kinderen horen erbij en zijn belangrijk voor de ontwikkeling. Door het aanbieden van een 3+ groep groep kunnen wij rekening houden met en voldoen aan de behoeften die elke leeftijd vraagt en specifieke activiteiten aanbieden in speciaal voor hun ingerichte ruimtes.

Oudere kinderen

Na een gezamenlijke start van de dag voor alle kinderen gaan de oudere kinderen, vanaf 2½ jaar jaar, naar een aparte ruimte. Hier vinden activiteiten plaats die passen bij hun zelfstandigheid en ontwikkelbehoefte.

Download het pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid van Kinderdagverblijf Knorretje biedt een basis van waaruit gewerkt en gehandeld wordt met de kinderen. Kernwoorden in ons pedagogisch beleid zijn het bieden van warmte, persoonlijke aandacht en veiligheid en het bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen. In ons beleid beschrijven wij hoe wij dit bereiken en wat daarvoor benodigd is.

Download: Het pedagogisch beleid (PDF)

Download: Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid (PDF)

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed

Contact

Kinderdagverblijf Knorretje
Emmastraat 7
9722 EW Groningen
T: 050 - 280 8724
E: