Menu
Kinderdagverblijf Knorretje

Kinderdagverblijf Knorretje

Kinderdagverblijf Knorretje is een kleinschalig, particulier kinderdagverblijf, gevestigd in de wijk Helpman in Groningen.

Website URL: http://www.kinderdagverblijfknorretje.nl

Inspectierapport GGD

De rijksoverheid stelt eisen aan kinderopvang. Deze eisen staan beschreven in de Wet kinderopvang. Volgens deze wet moet iedere gemeente toezicht houden op de kwaliteit van de kinderopvang. GGD Groningen controleert de kinderopvang voor alle gemeenten in de provincie Groningen, zo ook voor Kinderdagverblijf Knorretje. Jaarlijks worden er (onverwachte) inspecties uitgevoerd door de GGD. Een kinderdagverblijf wordt gecontroleerd op de volgende onderwerpen:

 • betrokkenheid en inspraak van ouders;
 • deskundigheid van personeel;
 • veiligheid en gezondheid;
 • accommodatie en inrichting;
 • groepsgrootte en het aantal kinderen per pedagogisch medewerker;
 • pedagogisch beleid en praktijk;
 • het omgaan met klachten.

Kinderdagverblijf Knorretje heeft een goede beoordeling gehad over het jaar 2018.

Download: Inspectierapport GGD - Kinderdagverblijf Knorretje locatie Haren

Download: Inspectierapport GGD - Kinderdagverblijf Knorretje locatie Groningen

Klachtenregeling

Kinderdagverblijf Knorretje hoopt natuurlijk dat zowel de ouders als het kind zich bij ons thuis voelen. Ondanks dat wij onze uiterste best doen om dagelijks kwalitatief goede opvang te bieden, kan het voorkomen dat er iets is waar je niet tevreden over bent. Blijf hier dan niet mee rondlopen, maar bespreek dit zo snel mogelijk met ons. Wij zullen je klacht serieus nemen en proberen samen tot een goede oplossing te komen. In de meeste gevallen zal je zien dat een goed gesprek veel zaken oplost.

Mocht het zo zijn dat je toch nog niet tevreden bent met de gang van zaken, dan kan je je wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang waarbij wij zijn aangesloten. Een klacht kan mondeling of schriftelijk ingediend worden bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Uiteraard hopen we van harte dat dit niet nodig is. Via onderstaande link komt u op de pagina van de Geschillencommissie kinderopvang en worden de verschillende procedures om uw klacht in te dienen uitvoerig toegelicht.

https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/klachtenprocedure

 

Oudercommissie

Kinderdagverblijf Knorretje hecht veel waarde aan de mening van ouders over de kwaliteit van de opvang. Om deze reden is er een actieve oudercommissie die ongeveer vier keer per jaar vergadert. De oudercommissie adviseert het kinderdagverblijf gevraagd en ongevraagd over het beleid ten aanzien van:

 • het bieden van verantwoorde kinderopvang (de uitvoering van artikel 1.50/1.56);
 • voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid;
 • openingstijden;
 • spel- en ontwikkelingsactiviteiten;
 • klachten en klachtenregeling;
 • de prijs van kinderopvang.

Het samenspel tussen de oudercommissie en de leiding van het kinderdagverblijf zorgt ervoor dat we onze opvang nog professioneler en beter kunnen maken.

Door het hebben van een actieve oudercommissie, voldoet kinderdagverblijf Knorretje aan de wettelijke bepalingen in de Wet op de Kinderopvang.

Wil je meer weten over de oudercommissie, neem dan contact op met de voorzitter van de oudercommissie. Dit kan via het besloten oudergedeelte.

Ervaringen ouders

Esther: Rust en een huiselijke sfeer. Dat valt op als je bij Knorretje binnenstapt. Wij hebben bewust gekozen voor een kleinschalig kinderdagverblijf met een vast team leidsters. Dat biedt heel veel geborgenheid. Bij grotere kinderdagverblijven zie ik aan het eind van de dag het ene na het andere kind huilend vertrekken. Dat heb ik bij Knorretje nog nooit gezien! De mogelijkheid om je kind aan het einde van de dag een zelf meegebracht warm hapje te laten eten, maakt dat wij geen stress hebben als wij na ons werk nog moet koken. Een enorm pluspunt!
Marion en Freddy: Inmiddels zijn we ruim 6 jaar "kind aan huis" bij Knorretje. Onze oudste dochter zit alweer 2 jaar op school en onze jongste is 3 en heeft nog een jaar tegoed. Op het moment dat we binnenstapten bij Knorretje, wisten we dat het goed was. Een huiskamergevoel. Sfeervol, overzichtelijk en betrokken. Een crèche, midden in onze wijk met een binnenplaats om beschermd buiten te spelen. Prachtig! Aangezien er veel kinderen uit de buurt op Knorretje zitten, is er een grote kans dat ze ook samen op school komen, of zelfs bij elkaar in de klas. Onze oudste dochter speelt nog regelmatig bij oude crèchegenootjes. Sinds de verbouwing van Knorretje is er plek voor een gedeeltelijk verticale groep. Sommige momenten kunnen de grotere kinderen apart spelen, op andere momenten zijn ze weer een groep. Zo krijgen ze het beste van beide. Nog een jaar, dan gaat onze jongste dochter naar school. Tot die tijd kunnen we nog genieten van 'Knor'.
Monique: Een tweede thuis". We hebben een behoorlijke zoektocht afgelegd naar een geschikt kinderdagverblijf voor onze zoon. Dit was een hele ervaring. Veel drukte, geluid en huilende kindjes. Als aanstaande ouders schrok ons dat af. Onze eerste ervaring bij Knorretje was daarentegen heel anders. Er heerste rust. Waarschijnlijk kwam dit door de kleinschaligheid en de ervarenheid die de leidsters uitstraalden. Na het gesprek waren wij er meteen uit: dit wordt de tweede thuishaven van onze zoon. Waarom? De vaste bezetting van het personeel is een groot voordeel. Maar het meest belangrijke: je kind is geen nummer. Er wordt goed geluisterd naar de behoeftes van ouders. Door een moeilijke start na de geboorte van onze zoon, was het een hele stap om hem naar het kinderdagverblijf te brengen en hem daar te laten slapen in een omgeving zonder videocamera/babyfoon. Hier zijn de leidsters heel goed mee omgegaan. Ze hebben alle tijd en aandacht gegeven die wij als ouders nodig hadden. Uiteraard was het de onzekerheid van een kersverse ouder en deed onze zoon het al maanden op en top....Inmiddels heeft onze zoon het zo naar zijn zin dat hij daar niet drie maar tegenwoordig vier dagen verblijft. Iets wat wij ons nooit hadden kunnen voorstellen. Nummer twee gaat binnenkort ook. We kunnen ons geen betere tweede thuis bedenken dan Knorretje!
Dah-Kee: Knorretje is knus, kleinschalig en vooral vertrouwd. Dat er met een vast team van leidsters wordt gewerkt, is een enorme meerwaarde. Mijn kind heeft hierdoor een sterke band met hen gekregen. Ook thuis heeft hij het nog vaak over de leidsters. Op een ochtend in de vakantie vroegen we aan onze zoon waar hij graag naar toe wilde die dag, hij antwoordde met: 'naar Christina!' De verticale groep, waarbij de jongere kinderen van de oudere kunnen leren, maar ook de oudere kinderen leren omgaan met de jongere is fantastisch. Er is voor de oudere kinderen een aparte ruimte waar zij hun ei kwijt kunnen. Bovendien is de grote, besloten achtertuin erg leuk. Doordat er maar één groep is, zitten ze ook altijd bij dezelfde kinderen, wat ook extra vertrouwd is.
Abonneren op deze RSS feed

Contact

Kinderdagverblijf Knorretje
Emmastraat 7
9722 EW Groningen
T: 050 - 280 8724
E: