Menu

Privacy

Hoewel Kinderdagverblijf Knorretje de inhoud van de website met grote zorg samenstelt, kan het voorkomen dat u onvolledige of onjuiste informatie aantreft. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kinderdagverblijf Knorretje kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade die is opgelopen door de aangeboden informatie.

Links

Op de website van Kinderdagverblijf Knorretje staan externe links die niet onder het domein van Kinderdagverblijf Knorretje vallen. Op de inhoud van deze pagina's heeft Kinderdagverblijf Knorretje geen invloed. Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie.

Veiligheid en privacy

De Kinderdagverblijf Knorretje gaat zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers van www.kinderdagverblijfknorretje.nl. Daarbij worden de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht genomen. Alleen voor het beantwoorden van uw vraag of verzoek zal Kinderdagverblijf Knorretje uw gegevens gebruiken, dus enkel in het kader van onze dienstverlening.

Op de website van Kinderdagverblijf Knorretje staan weblinks naar andere sites. Hoewel deze sites met zorg zijn geselecteerd, draagt Kinderdagverblijf Knorretje geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang van uw gegevens door die websites (organisaties).

Kinderdagverblijf Knorretje Groningen aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of openbaar worden van informatie die van en naar de gebruiker wordt verstuurd.

Cookies

De website maakt gebruik van enkele functionele cookies – zoals het onthouden van websitevoorkeuren – en niet-functionele cookies. Er wordt gebruik gemaakt van Google Analytics voor het in kaart brengen van het verkeer op de website. Deze verzameling van verkeersgegevens geschiedt voor het verbeteren van de website. De informatie die Google verzamelt, onder meer door middel van cookies, moet Google doorgeven aan derden, indien het daartoe wettelijk verplicht is. Tevens mag Google deze gegevens aan derden doorgeven voor zover de gegevens namens Google door derden worden verwerkt. Kinderdagverblijf Knorretje gebruikt de verkeersgegevens niet om individuele gebruikers te volgen.

Ook wordt op enkele pagina's zogenaamde 'embedded content' gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld een Youtube-video, een widget of een social media-knop zijn. Door het inladen van deze informatie worden ook cookies van de desbetreffende aanbieder meegeleverd. Op deze cookies heeft Kinderdagverblijf Knorretje geen invloed.

Instellingen betreffende cookies

Alle veelgebruikte internetbrowsers (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome en hun equivalenten voor mobiele toestellen) bieden via de respectievelijke instellingen de mogelijkheid om cookies volledig te wissen en permanent te weigeren. De nieuwste versies van de genoemde internetbrowsers bieden ook een zogenoemde 'Do Not Track (Volg me niet)' instelling aan, waarmee aangesloten advertentienetwerken uw gedrag niet in kaart zullen brengen.

Herzien van informatie

Kinderdagverblijf Knorretje behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website en de tekst van deze verklaring op elk gewenst moment te wijzigen. Met het gebruik van de website van Kinderdagverblijf Knorretje verklaart de gebruiker uitdrukkelijk dat dit op eigen risico gebeurt. Alle verantwoordelijkheid die verband houdt met het gebruik van deze pagina's ligt bij de gebruiker.

Contact

Kinderdagverblijf Knorretje
Emmastraat 7
9722 EW Groningen
T: 050 - 280 8724
E: